Robokies BV, handelend via www.monsterwatches.nl, www.monsterwatches.eu en www.monsterwatches.de, gevestigd aan Postbus 126 1230 AC Loosdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.monsterwatches.nl
Robokies BV
Postbus 126
1230 AC Loosdrecht

Rob van Herpt is de Functionaris Gegevensbescherming van Robokies BV. Hij is te bereiken via rob@robokies.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Robokies BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, dit zijn gegevens zoals je die zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, deze hangen samen met transacties via onze website:

 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer (optioneel)
 • Ordergegevens
 • Verzendingsgegevens

Indien nodig passen we gegevens aan, dit om onze dienstverlening uit te voeren (denk aan  correctie van adresgegevens op basis van postcode-huisnummer controle).

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rob@robokies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Robokies BV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; via je accountpagina kan je zelf je orders inzien, facturen opnieuw afdrukken, je gegevens wijzigen
 • Om het garantiebewijs correct in te vullen (naam factuuradres wordt gebruikt)
 • Om je bestelling bij je af te leveren
 • Robokies BV verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Wij gebruiken je gegevens niet om reclame-uitingen naar je toe te sturen! We verwerken je gegevens puur en alleen om je bestelling correct uit te voeren en meer niet. Je zult geen reclame e-mails van Monsterwatches of Robokies krijgen, alleen notificaties vanuit het orderproces of een e-mail als een bepaald product weer op voorraad is als je je e-mail adres daarvoor hebt ingevoerd.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Robokies BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor de afwikkeling van een order. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Robokies BV) tussen zit. Robokies BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: geautomatiseerde afwikkeling van een betaling, zowel betalingen via PayPal als via Mollie Payments. Het resultaat van een opgestarte betaling wordt automatisch in de website verwerkt en verandert de status van een order. Geautomatiseerde controle op een BTW-nummer tbv afwikkelen orders van zakelijke  klanten binnen EU (maar buiten NL).

Mollie BV verzorgt de afwikkeling van iDEAL-betlaingen en internationale betalingen zoals Bancontact, SOFORT Banking, KBC/CBC Payment Button en Belfius Direct Net)

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Robokies BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens incl transactiegegevens: 7 jaar, wettelijke plicht.
 • Persoonsgegevens incl telefoonnummer en e-mail adres, samen met de transactiegegevens en het serienummer van het betreffende horloge: 3 jaar. In feite is het de transactie die bewaard wordt, en dient het bewaren voor afwikkeling van garantie-aanspraken
 • Indien een account is aangemaakt staan uw gegevens ook los van transacties opgeslagen; deze kunt u zelf aanpassen, en u kunt middels e-mail verzoeken om ze te laten verwijderen. Als een account verwijderd wordt, verdwijnen de transacties niet!
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Robokies BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Robokies BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Robokies BV GEEN persoonsgegevens aan andere derden.

Partner Rol Gegevens
Mollie BV
https://www.mollie.com/nl/privacy
Financiële afwikkeling Webshop-ordernummer
Naam
E-mail
Bedrag
Betalingsmethode
Tijdstip
IP Adres en browser
Land
Toegevoegd door Mollie:
Betalings-ID
Status
Naam conform bankinformatie
IBAN
BIC
Betalingsresultaat
Pakket Service Online BV
https://www.pakketserviceonline.nl/algemene-voorwaarden-pakketservice-online-bv/

Pakketmail BV
https://www.pakketmail.nl/privacybeleid
https://www.pakketmail.nl/verwerkersovereenkomst

Broker Verzending Webshop-ordernummer (*)
Bedrijfsnaam
Naam
Adres (straat+nr, postcode+plaats, Land)
E-mail
Telefoonnummer (niet verplicht en eigenlijk alleen bij zendingen bestemd voor buiten Nederland)
Distributeur
Verzendopties
Gewicht pakket
Toegevoegd worden:
Referentie
Tracking nummer
Verzendstatus
DPD/DHL/PostNL/GLS/Diverse lokale distributeurs Distributeur Webshop-ordernummer
Bedrijfsnaam
Naam
Adres (straat+nr, postcode+plaats, Land)
E-mail
Telefoonnummer
Verzendoptie
Gewicht pakket
Toegevoegd wordt:
Verzendstatus
LPKM Administraties & Belastingzaken
De financiële administratie bevat de noodzakelijke persoonsgegevens en is gehouden aan een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.
Administratie Van elke voltooide transactie de PDF-factuur:
Webshop-ordernummer
Factuur nummer
Factuur datum
Bedrijfsnaam
Naam
Adres (straat+nr, postcode+plaats, Land)
Gekochte producten incl verkoopprijs
Verzendkosten
Betaalde BTW
Yuki online boekhouden

On-line hulpmiddel t.b.v. de administratie.
https://www.yuki.nl/ontdek-yuki-boekhouden/veiligheid-van-data/

Administratie Van elke voltooide transactie de PDF factuur:
Webshop-ordernummer
Factuur nummer
Factuur datum
Bedrijfsnaam
Naam
Adres (straat+nr, postcode+plaats, Land)
Gekochte producten incl verkoopprijs
Verzendkosten
Betaalde BTW
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Robokies BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien je een account hebt kan je zelf je gegevens inzien en aanpassen, verwijderen kan, maar via een e-mail met ons. Indien je een aankoop hebt gedaan zonder account aan te maken, zijn je persoonsgegevens zoals genoemd in 1. ook vastgelegd in ons systeem. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Robokies BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rob@robokies.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van jou afkomstig is, zal er een e-mail gestuurd worden naar het bij ons bekende e-mail adres om je aanvraag te checken. Mocht dit niet (meer) actief zijn, zullen we trachten je te bellen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Robokies BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Elke transactie moet wettelijk worden verwerkt in het financiële systeem en die gegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Dit zijn de minimaal benodigde gegevens, dus geen e-mail, geen telefoonnummer, alleen Naam, Adres en transactiegegevens.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Robokies BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot de gegevens is alleen mogelijk via beheerdersaccounts van de website, welke van sterke wachtwoorden voorzien zijn. De enige beheerdersaccounts zijn van Rob van Herpt en van de Administratief medewerker. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rob@robokies.nl.